എനിക്ക് നിങ്ങളോട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ..| Africa Malayalam Travel Vlog |

Thanks! Share it with your friends!

Close
www.offerspot.net

Chit chat video Malayalam

ആഫ്രിക്കയിലെ തനതായ ആഭരണങ്ങളോ കീചെയിനുകളോ ആഫ്രിക്കൻ Theme ൽ ചെയ്ത ടീഷർട്ടുകളോ വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോറിൽ നിന്നും വാങ്ങാവുന്നതാണ് . ഇതാണ് നമ്മുടെ ലിങ്ക്
https://www.amazingafrica.in/products

” Amazing Africa By Pooja ” is a ” Malayalam travel vlog ” shares ” Real African travel experiences “.

Join with me by subscribing channel & travel with me by clicking the bell button as new notifications. : https://www.youtube.com/channel/UCCiF0fGtfO4yGjehhXN8XXA?sub_confirmation=1

I am happy to share our ” Real African travel experiences ” as a ” Malayalam travel vlog ” with you. Watch the entire series here: ” Link “

Zanzibar videos
1. Paradise found in Zanzibar Tanzania
https://youtu.be/OV5iZMNzO7s
2.കേരളം പോലൊരു ആഫ്രിക്കൻ ദ്വീപ് Zanzibar https://youtu.be/mRxhDEa49KI
3. Trying African hairstyle at an Amazing African beach https://youtu.be/StH7EbSVMEg
4. Eating Zanzibar’s Homely Food
https://youtu.be/tzBoPrcR51w
5.Swimming with Dolphins
https://youtu.be/hFql3fM5NBg
6.കടലിനുള്ളിലെ റെസ്റ്റോറന്റ്
https://youtu.be/M2EeThCRGJA
7.കേരളത്തിലുള്ള എല്ലാ മരങ്ങളും സാൻസിബാറിലും ഉണ്ട് https://youtu.be/qInuh7ylBdg

***** FOLLOW ME ON *****

Facebook Page: https://www.facebook.com/AmazingAfricaByPooja/
Instagram: https://www.instagram.com/amazingafrica_pooja/
Email Contact: amazingafricabypooja@gmail.com

***** CAMERA GEAR *****
Main camera: Sony A7 III
Main lens: Tamron 28-75 2.8 SOny FE mount
2nd Camera: Olympus OMD 5 Mii + kit lens
Action Camera: Gopro 7 black
Microphone: Rode VideoMicro Compact

“Amazing Africa By Pooja” is a “Malayalam travel vlog” share “Real African travel experiences”. The dark continent always is mysterious to the world. Many people still have so many questions when traveling in Africa. I am traveler will be taking you through my camera to the great views of Africa and share “real African travel experiences” with you in Malayalam.

This channel helps you to plan trips to Africa by sharing videos of top destinations, foods, restaurants, tradition, culture, security, visa process & things you should know before travel.

Thank you for watching! Feel free to comment here for any doubts regarding this video.

**** THANK YOU *****